BOL - BBL

Leerlingen van de opleiding monteur elektrotechnische installaties niveau 3 van het Leerwerkbedrijf stedendriehoek zijn welkom om praktijkervaring op te doen bij Cooltracé. Het Leerwerkbedrijf stedendriehoek is een gecombineerde BOL - BBL opleiding, waarbij de mogelijkheid bestaat voor de leerling om tijdens de opleiding van BOL naar BBL te gaan.

BBL of BOL, wat is het verschil?

BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg en een BOL opleiding kent een Beroeps Opleidende Leerweg. Wat is het verschil? Het belangrijkste verschil zit in het feit dat de student in een BBL-traject een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever en daarnaast vaak een dag in de week les volgt bij bijvoorbeeld een ROC. Een student in een BOL-traject heeft de juridische status van student/ scholier en loopt tijdens zijn opleiding één of meer stages bij een bedrijf of organisatie. Hierdoor heeft een BOL-student recht heeft op studiefinanciering (mits je ook voldoet aan de andere voorwaarden) en een BBL-student heeft dat niet. Overigens geldt dit pas als de student ouder is dan 18 jaar.